ogloszenia prospaw dam prace szukam pracy szukaj pracy szukaj pracownika
Kursy spawania prowadzone są według programów Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach umożliwiają zdobycie uprawnień spawalniczych na 3 poziomach kwalifikacji:
  1. kursy podstawowe,
  2. kursy ponadpodstawowe spawania blach i kształtowników,
  3. kursy ponadpodstawowe spawania rur.
Wymagania dla uczestników kursów spawania stopnia podstawowego:
  1. wiek minimum 18 lat,
  2. minimum ukończona szkoła podstawowa lub zawodowa,
  3. dopuszczenie lekarza.
Podstawowe kursy spawania Metody spawania: 111 (elektroda otulona), 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG), 311 (spawanie gazowe)

Egzamin podstawowy wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-05/IS-17

Ponadpodstawowe spawania blach Metody spawania: 111 (elektroda otulona), 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG), 311 (spawanie gazowe)

Egzamin ponadpodstawowy wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-05/IS-17

Ponadpodstawowe spawania rur Metody spawania: 111 (elektroda otulona), 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG), 311 (spawanie gazowe)

Egzamin ponadpodstawowy wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-05/IS-17

Absolwenci kursów podstawowych otrzymują:
  1. Książkę spawacza (absolwenci, którzy nie posiadają książeczki),
  2. Świadectwo Egzaminu wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606 w polsko-angielskiej lub polsko-niemieckiej wersji językowej.
Absolwenci kursów ponadpodstawowych otrzymują:
  1. Świadectwo Egzaminu wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606 w polsko-angielskiej lub polsko-niemieckiej wersji językowej.
Uprawnienia spawacza po kursie podstawowym.
Ukończenie kursu podstawowego i zdanie egzaminu końcowego uprawnia spawacza do wykonywania spoin pachwinowych (FW) w konstrukcjach spawanych wykonywanych metodami spawania elektrodami otulonymi (111), MAG (135), MIG (135) lub TIG (141). Zakres uprawnień ujętych jest w Świadectwie Egzaminu Spawacza.
Uprawnienia spawacza po kursie ponadpodstawowym
Ukończenie kursu ponadpodstawowego i zdanie egzaminu końcowego uprawnia spawacza do wykonywania spoin czołowych (BW) oraz spoin pachwinowych (FW) w konstrukcjach spawanych. Zakres uprawnień ujętych jest w Świadectwie Egzaminu Spawacza.

Nasza firma prowadzi również kursy cięcia tlenowego, cięcia plazmowego oraz lutowania miedzianych instalacji CO i klimatyzacji.

UWAGA:
Uprawnienia spawalnicze ważne są 2 lata pod warunkiem, że spawacz wykonuje prace spawalnicze na bieżąco. Fakt ten musi być potwierdzany co 6 miesięcy przez pracodawcę na Świadectwie Egzaminu Spawacza. Po 2 latach przedłużenia uprawnień dokonuje uprawniona instytucja szkoleniowa.
2007-03-20 11:02:57
Nowa strona
Witamy na naszej nowej stronie i zapraszamy do współpracy. Pozdrawiamy zespół PROSPAW.

Project and Design 2007 by
www.cfstudio.pl